Snøskredvarslerne i Zygizo

Ved å utvikle teknologi som blant annet kan måle og dokumentere snø, skaper Zygizo tjenester som er nyttige for hele samfunnet.

Selskapet samarbeider med blant annet Universitetet i Stavanger. Teknologien selskapet utvikler vil kunne forutsi skred- og flomrisiko, i tillegg til andre ulike bruksområder.

Det kalles Snow Water Equivalent (SWE). Snø representerer stor verdi for vannreservene våre, både for kraftproduksjon og drikkevann. Men store snømengder utgjør også en sikkerhetsfare, både for liv og helse, men også for kostbar infrastruktur som veier, jernbaner, anlegg, boliger mm.

– Ved hjelp av vår teknologi kan vi med høy nøyaktighet og uten menneskelig interaksjon, gi detaljert informasjon om vanninnholdet i snø, samt gi detaljerte analyser om potensielle farer knyttet til snømengde og kvalitet, skriver Zygizo på sin nettsted.

Les mer fra artikkelen til Validé her: https://valide.no/portfolio/zygizo